СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Информация за родители и ученици Последни новини: Конкурси за рисунки за водата
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновации в действие
Иновативно училище
Еразъм +
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти

 

 
 
 
 

Рейтинг на училището - 2018 г.

 
 
Информация за родителите на учениците от I - IV клас целодневно обучение
 
Ваканции
 
Дневен режим
 
Спортен календар на училището
 
График на контролни и класни работи
 
График на допълнителния час по ФВС
 
График на допълнителен час на класа, СИП и консултации на учители
 
Училищна документация
Програма за за усвояване на книжовния български език
Годишен план на училището
Правилник за дейността на училището
Училищна програма за превенция за ранно отпадане от училище
Тематичен план на педагогическия съвет
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес
Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков"
Училищна програма за повишаване на качеството на образованието
Етичен кодекс на училищната общност
Качествени показатели за оценяване на учениците от І клас

 

  Последно променен на 19-02-2020