СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Педагогически екип Последни новини: НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновативно училище
Иновации в действие
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
1 ноември
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти

Ръководство

Анна Пенева професионално портфолио
Светлана Янова професионално портфолио

Начален етап

Александрина Георгиева професионално портфолио
Цветелина Костадинова професионално портфолио
Калина Пенева професионално портфолио
Маргарита Червенкова професионално портфолио
Златина Йорданова професионално портфолио
Златка Стайкова професионално портфолио
Янка Колева професионално портфолио
Галина Колева професионално портфолио
Галина Купенова професионално портфолио
Красимира Пенева професионално портфолио
Надя Сотирова професионално портфолио
Стоянка Димитрова професионално портфолио
Донка Терзиева  професионално портфолио
   

Прогимназиален етап

Александрина Недялкова професионално портфолио
Светослав Калчев професионално портфолио
Валентина Димитрова професионално портфолио
Вера Георгиева професионално портфолио
Таня Новакова професионално портфолио 
Елена Николова професионално портфолио
Кръстина Хоптериева  професионално портфолио 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Последно променен на 04-09-2019