СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> За нас Последни новини: Нашето обновено и модерно училище
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновации в действие
Иновативно училище
Еразъм +
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
КОВИД 19
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти
СУ „Йордан Йовков” Бургас - 40 години  професионализъм за децата на к-с „Изгрев”
В  СУ "Йордан Йовков" - Бургас се обучават и възпитават предимно ученици от комплекс "Изгрев" на гр.Бургас.  Училището е основано през 1979 година и тази година ще отбележи 40 години от основаването си.  Педагогическите специалисти са квалифицирани, притежават дигитални компетентности, прилагат иновативни методи на обучение, работа в екипи, търсят практическо прилагане на знанията на учениците в житейски ситуации.
От  2018/2019  учебна година е утвърдено за иновативно училище на МОН, за следващите 3 учебни години. Иновациите са в методите на преподаване по природни науки в начален етап, чрез прилагане на ИКТ технологии. Предстои разширяване обхвата на иновациите и в прогимназиален етап.
Обучението на учениците  е в дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна форма. Учениците учат на едносменен режим, само І учебна смяна от 08.00 до 13.00 часа. Прилага се целодневна форма на обучение за учениците от І-VII клас, с безплатна занималня от 13.30 ч. до 17.00 ч. за начален етап и от 13.30 до 17.50 часа-за прогимназиален етап. Учениците в гимназиален етап са само в самостоятелна форма на обучение.
Училището разполага с модерна материална база, във всички класни стаи и учебни кабинети има мултимедия, за ежедневно прилагане на електронно учебно съдържание в образователно-възпитателния процес. За обучение по информационни технологии имаме  2 компютърни кабинета, кабелен и безжичен интернет в сградата. Прилага се електронен дневник. Разполагаме със специализирани кабинети по общообразователните предмети, 2 игротеки за занимания по интереси, 2 ресурсни кабинета, библиотека с 10 000 книги, физкултурен салон, актова зала за тържества, медицински кабинет.
Предлагат се безплатни занимания по интереси в областта на природните науки, технологиите, изобразителното изкуство, спорта. Работи се по проекти и програми на МОН.
Много от учениците на СУ „Йордан Йовков” са носители на престижни награди от регионални, национални и международни конкурси и състезания в науката , изкуствата и спорта.
 На децата  от начален етап се предоставят безплатно: подкрепителна закуска, финансирана от МОН, мляко и млечни произведения, сезонни плодове и зеленчуци по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” на ДФ „Земеделие”.
В модерния училищен стол на място ежедневно се приготвя обедно хранене и се прилага електронната система „Училищен стол”.  Учениците имат възможност да избират от няколко менюта.
  Последно променен на 08-04-2019