СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> За нас Последни новини: Дарени книги
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
1 ноември
Профил на купувача
Обществен съвет
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Електронни уроци
Клипове
Моден подиум
Контакти
Средно училище"Йордан Йовков" -Бургас е основано през 1979 година.Обучението  се извършва в дневна, индивидуална и  самостоятелна форма. Училището приема ученици на 5 и 6 години за предучилищна подготовка. За постъпване в І клас се приемат ученици, навършили 7 години.
Училището разполага с уютни класни стаи, модерна база от кабинети, кабинет за деца със СОП, кабинет за деца в предучилищна възраст, две игротеки за занимания по интереси за учениците в целодневна форма от начален етап, два физкултурни салона, актова зала за тържества, кабинет по информационни технологии, зала за мултимедия, безжичен интернет в сградата, интерактивна дъска.
В начален етап се прилага образователния софтуер "Енвижън" и електронно учебно съдържание на урочната дейност. Във всяка класна стая на учениците от начален и прогимназиален етап има мултимедиен проектор, лаптоп и безжични мишки за работа с електронните уроци, чрез които децата с лекота усвояват учебното съдържание. Извънкласните дейности се финансират по проект "Успех" и „Твоят час“ на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
В сградата на училището в отделно крило се помещава Ресурсен център - Бургас. /за деца със специални образователни потребности /Той разполага с кабинети на психолог, логопед и ресурсни учители.
Спортът в училище е на високо ниво. Отборите ни по хандбал ежегодно са финалисти на общински, зонални и национални кръгове на Училищните игри. Развива се и волейбол и футбол. Училището има фанфарен оркестър, мажоретен състав и вокална група. Много от учениците ни са носители на награди от национални, областни и общински конкурси и състезания по български език, английски език, биология и  изобразително изкуство.
Реализират се различни екологични дейности, съвместно с Българското дружество за защита на птиците, Българската фондация за биоразнообразие, Еко-пак, ПУДООС под мотото "За чиста природа - и аз участвам".
  Последно променен на 15-12-2016