СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> За нас Последни новини: Първо място и златен медал за Георги Димов
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновативно училище
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Електронни уроци
Клипове
Моден подиум
Контакти
Средно училище"Йордан Йовков" -Бургас е основано през 1979 година.Обучението  се извършва в дневна, индивидуална и  самостоятелна форма. Училището приема ученици на 5 и 6 години за предучилищна подготовка. За постъпване в І клас се приемат ученици, навършили 7 години.
Училището разполага с уютни класни стаи, модерна база от кабинети, кабинет за деца със СОП, кабинет за деца в предучилищна възраст, две игротеки за занимания по интереси за учениците в целодневна форма от начален етап, два физкултурни салона, актова зала за тържества, кабинет по информационни технологии, зала за мултимедия, безжичен интернет в сградата, интерактивна дъска.
В начален етап се прилага образователния софтуер "Енвижън" и електронно учебно съдържание на урочната дейност. Във всяка класна стая на учениците от начален и прогимназиален етап има мултимедиен проектор, лаптоп и безжични мишки за работа с електронните уроци, чрез които децата с лекота усвояват учебното съдържание. Извънкласните дейности се финансират по проект "Успех" и „Твоят час“ на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
В сградата на училището в отделно крило се помещава Ресурсен център - Бургас. /за деца със специални образователни потребности /Той разполага с кабинети на психолог, логопед и ресурсни учители.
Спортът в училище е на високо ниво. Отборите ни по хандбал ежегодно са финалисти на общински, зонални и национални кръгове на Училищните игри. Развива се и волейбол и футбол. Училището има фанфарен оркестър, мажоретен състав и вокална група. Много от учениците ни са носители на награди от национални, областни и общински конкурси и състезания по български език, английски език, биология и  изобразително изкуство.
Реализират се различни екологични дейности, съвместно с Българското дружество за защита на птиците, Българската фондация за биоразнообразие, Еко-пак, ПУДООС под мотото "За чиста природа - и аз участвам".
  Последно променен на 15-12-2016