СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Профил на купувача Последни новини: Чудесно представяне на седмокласниците
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Електронни уроци
Клипове
Моден подиум
Контакти
Вътрешни правила за реда за провеждане на процедури за обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки
Информация за необходимостта от извършване на строителство, доставки на стоки и/или предоставяне на услуги
 
Контролен лист за движение на документите от досието на обществена поръчка
 
План-график
 
Приложение 1, Приложение 2
 
  Последно променен на 23-10-2015