СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Профил на купувача Последни новини: Tаблети от Община Бургас
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновативно училище
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти


 Вътрешни правила
з
а реда за провеждане на процедури за обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки
Информация за необходимостта от извършване на строителство, доставки на стоки и/или предоставяне на услуги
 
Контролен лист за движение на документите от досието на обществена поръчка
 
План-график
 
Приложение 1, Приложение 2
 
Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Предложение за доставка на продуктите
Заповед за определяне на заявител по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"
  Последно променен на 19-04-2019