СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Защита на личните данни Последни новини: Нашето обновено и модерно училище
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновации в действие
Иновативно училище
Еразъм +
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
КОВИД 19
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти
Уважаеми ученици, родители, колеги и партньори,

Средно училище „Йордан Йовков“ Бургас е администратор на лични данни и набира, обработва и съхранява лични данни за ученици, педагогически специалисти, служители, работници и изпълнители по трудови и граждански договори в училището по време на обучението им и на дейността им по изпълнение на тези договори.
Вярваме, че правото на защита на личните данни е основна ценност в страните –членки на Европейския съюз  и следва да бъде уважавано, както всяко друго основно право на личността.  Винаги сме спазвали високи стандарти в защитата на личните данни, при тяхното набиране,  обработка и съхранение. 
От 25 май 2018 г. е в сила ново европейско законодателство за защита на личните данни, съгласно Регламент 2016/679 от 27.04.2016 г на Европейския парламент и Съвета на Европа.  
Като администратор на лични данни, СУ „Йордан Йовков” Бургас обнови своята политика по защитата им. Тя включва Вътрешни  правила за защита на личните данни и оторизиране на определени длъжностни лица за обработващи лични данни и за оператори с лични данни. Те включват основните принципи при съхраняване и използване на личните данни и мерките за защита, които прилагаме в нашето училище.
Вие, нашите ученици, родители, колеги и партньори, имате повече права, свързани с информацията и достъпа до личните Ви данни, с които ние разполагаме, с възможността да ги коригирате и допълните, с правото да поискате да бъдат заличени, когато основанието, на което ги съхраняваме, е Вашето съгласие и др.
В работата си с Вашите лични данни ще продължим да се придържаме към принципите за законосъобразно и добросъвестно обработване на данните за работата на училищната администрация.
Бихме искали да Ви информираме, че при въпроси или нужда от информация и съдействие във връзка с личните Ви данни, можете да се обръщате към  Светлана Димитрова-ЗАС, обработваща личните данни на регистър „Персонал” и регистър „Ученици” в училището .

С уважение: Анна Пенева
                      Директор на СУ „Йордан Йовков”
                      Бургас
 
 
  Последно променен на 21-06-2018