СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Иновативно училище Последни новини: Първо място и златен медал за Георги Димов
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновативно училище
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Електронни уроци
Клипове
Моден подиум
Контакти
„Иновации в обучението – гаранции за успех!”

СУ „Йордан Йовков“ използва новите технологии, за да промени изцяло методите на преподаване и средата на учене в училище.

виж видео

Дейности

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Календар на дейностите на иновацията „Иновации в обучението – гаранции за успех!” за учебната 2018-2019 г.
 
 
 
СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. ДЕКЕМВРИ И ЯНУАРИ 2018 /2019Г.
 
КАЛИНА ПЕНЕВА 1.В КЛАС
Сезоните: Упражнения в LearningApps.org
Есен: Урок, тест и книга в MoodleТ; тест с Multiple-Mouse Mischief
За да бъдем здрави: Упражнения в LearningaApps.org; Тест в Moodle
Безопасност на движението: Урок и тест в Moodle
Моето семейство: Упражнение в LearningApps.org
 
ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Есен: Урок и тест в Moodle
Моето поведение на улицата: Урок,  тест и речник в Moodle
Чистота и здраве: Тест в Moodle
Как да се храним: Упражнение в LearningApps
Семейство и семейни празници“: Тест с Multiple-Mouse Mischief

 
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Подготовка за състезание: Тест в Moodle
Празници и обичаи: Тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Траки, славяни, прабългари: Тест в Moodle
ЧО Български владетели I българско царство: Урок и тест в Moodle
ЧО Национални празници: Тест в Kahoot
ЧП Жива и нежива природа: Урок и тест в Moodle
ЧП Хранителни вериги: Тест в Moodle
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧО Планини, равнини, реки и почви: Тест в Moodle
ЧО Кирил и Методий и техните ученици: Урок и тест в Moodle
ЧП Вода: Тест в Moodle
Основни групи организми: Тест в Moodle

 
ЗЛАТКА СТАЙКОВА  2.А КЛАС
Растенията в природата: Тест в Moodle
Разнообразният свят на растенията: Тест в Moodle
В света на растенията, животните и хората: Тест в Moodle

 
КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Опазване на околната среда: Урок и тест в Moodle
Разнообразният свят на растенията: Тест в Moodle
 
 
19.12.
Учителите от СУ „Йордан Йовков“ бяха запознати  от Калина Пенева и Галина Колева с иновациите и дискусиите от Националния форум за иновации в образованието. Представени бяха фирми предлагащи новости в техниката и интерактивни образователни продукти. Обсъдена бе  РОЛЯТА НА ИНОВАТИВНИЯ УЧИТЕЛ В ОБРАЗОВАНИЕТО.
 
3.12.
Участие в Национален форум за иновации в образованието – София. 
Калина Пенева и Галина Колева участваха в Национален форум за иновации в образованието. Запознаха се с иновациите на първите иновативни училища. Участваха в дискусии свързани с постиженията и трудностите на иновативните учители. Заедно с други колеги обсъждаха добри практики.

1.12 
Проведено обучение за "ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС" от СНЦ "ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ" по LearningApps, Kahoot и създаване на учителски сайт в www.weebly.com   - снимки
 
17.11 – 25.11.
Проведено обучение по платформа Moodle от доц. Веселина Жечева преподавател в Бургаски свободен университет. Бяха създадени първите образователни ресурси.
 
  Последно променен на 15-02-2019