СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Административни услуги Последни новини: Отлично представяне на учениците от I до IV клас
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновации в действие
Иновативно училище
Еразъм +
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
КОВИД 19
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти

Услуга

DOC PDF
адрес за кореспонденция:
гр. Бургас, к-с "Изгрев", до бл.16 ,СУ "Йордан Йовков"
e-mail: [email protected]
   
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - информация
изтегли
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - информация   изтегли
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите - информация   изтегли
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация - информация   изтегли
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование - информация   изтегли
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - информация   изтегли
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация - информация и заявление  изтегли изтегли
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - информация и заявление  изтегли изтегли
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - информация и заявление  изтегли изтегли
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация - информация и заявление  изтегли изтегли
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - информация  изтегли
заявление
изтегли
заявление
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - информация и заявление  изтегли изтегли

Документи за електронно подаване

всички заявления и други документи ще се подават електронно на адрес: [email protected]
   
Заявление за записване в дневна форма на обучение  изтегли изтегли
Заявление за записване в индивидуална форма на обучение  изтегли  изтегли
Заявление за записване в комбинирана форма на обучение  изтегли  изтегли
Заявление за продължаване в индивидуална/комбинирана форма на обучение  изтегли  изтегли
Заявление лични данни  изтегли  изтегли
Заявление за издаване на удостоверение за преместване  изтегли  изтегли
 Заявление УП2  изтегли  изтегли
 Заявление УП3  изтегли  изтегли
 Заявление за отсъствие - 3 дена    изтегли
 Заявление за отсъствие - 7 дена    изтегли
Декларация самостоятелно прибиране изтегли  
Декларация самостоятелно излизане 5-7 клас изтегли  
Заявление за отказване от занималня изтегли изтегли
  Последно променен на 16-10-2020