СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Еразъм + Последни новини: Отлично представяне на учениците от I до IV клас
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновации в действие
Иновативно училище
Еразъм +
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
КОВИД 19
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти
   
16.10.2020. СУ „Йордан Йовков днес бе част от инициативата “Дни на Еразъм". Училището организира информационна среща относно проектите по „Еразъм +“, по които работят учителите. На събитието присъстваха гости от детските градини и училища в к-с „Изгрев“. Екипът от учители, участници в мобилностите, запозна колегите си с резултатите от осъществените наблюдения по първия проект и бъдещите дейности по следващия проект.
В нашето училище беше открит кабинет по "Еразъм", в който учителите ще разработват новите си идеи. 
медиите за нас
 
 
От 21.09.-25.09.2020г учителите Александрина Недялкова, Калина Пенева, Вера Георгиева и Таня Александрова посетиха училище COLEGIO DIVINA PASTORA ANA MOGAS в гр. Леон Испания по проект „По-високо качество на образованието чрез обмяна на опит“, спечелен през 2019 година по дейност КД 1 на   програма “Еразъм +“.
 
Виртуален албум 
 
19.08.2020г. Нов проект по „Еразъм+“ за учителите от СУ “Йордан Йовков“ Ал. Недялкова. Публикация в електронното издание GRAMOFONA.com

СУ „Йордан Йовков“ в Бургас отново спечели финансиране на проект по програмата "Еразъм+" на Европейската комисия, съобщиха за Грамофона нюз от учебното заведение. Програмата дава възможност на учители от всички европейски страни да пътуват в различни държави от Европейския съюз, с цел обмяна на опит в различни учебни заведения или обучителни квалификационни курсове.
Екип от четири учители по одобрения проект от 2019 година: ”По-високо качество на образованието чрез обмяна на опит”, вече посети училище гр. Замошч, Полша и приложи наученото в училище. По време на карантината и обучението в електронна среда, учителите на СУ „Йордан Йовков“ и тези от партньорските училища по проекта, обменяха опит в платформата Etwinning. Сега предстои поредното пътуване за наблюдение от четири учители на педагогически дейности в училище в гр. Леон, Испания. 
Преди дни излязоха резултатите за новите проектни предложения по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", където участвахме в сектор "Училищно образование" на програма "Еразъм+" за 2020 г.
„Щастливи сме, че нашият нов проект: „По добри умения за по-добър живот”, с номер 2020-1-BG01-KA101-078410, бе одобрен. Той е с финансиране на стойност 19 155 евро и е насочен към повишаване квалификацията на учителите. Визията на СУ "Йордан Йовков" е да се подобри качеството, модернизира и интернационализира учебно-възпитателният процес. Днешният динамичен свят поставя нови изисквания пред всички участници в процеса на обучение: учители, ученици и родители.
 Базовата грамотност е умение, което е основа за по-нататъшно развитие, но не е достатъчно за пълноценното реализиране на нито един човек. Грамотността надхвърля границите на академичното знание. Ученикът трябва да осъществява между предметни връзки и да ги използва в реални ситуации. Затова е важно учителите да отговорят на новите предизвикателства и да развиват функционална и множествена грамотност”, казаха от екипа на СУ „Йордан Йовков.
Целта му е да постигне отворено, гъвкаво, модерно образование, насочено не само към придобиване на знания, а и формиране на умения, компетентности, нагласи и мотивация за учене. Затова от 2018 г. до 2022 година училището е одобрено от МОН като иновативно в използването на информационните технологии в обучението.
 „Задачата на училищното ръководство е да се повиши професионалната подготовка на учителите, които да прилагат нови педагогически и технологични иновации. Да се развива функционалната грамотност на учениците в областта на езиковото обучение, четенето с разбиране, математиката и природните науки, да се повишат усилията за мотивиране на учениците за по-високи резултати.
В следващите 2 учебни години 9 учители от училището ще имат възможност да участват в следните структурирани образователни курсове: „Benchmarking Finnish Education System“ в Хелзинки, Финландия, „Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection“ в Берлин, Германия „ICT as a Tool for a Student Centered Classroom“ във Флоренция, Италия.
 
Инициатива по програма "Еразъм+" на ЕС -  за всяка паралелка в СУ „Йордан Йовков“, в чест на 3 март, бе направена рамка с националните символи: българския герб, българското знаме и химна на Република България.
   
 
16.12.2019г. Работна среща за обмяна на опит с колеги от СУ "Христо Ботев" град Карнобат. Бяха споделени опит и впечатления за участието на двете училища в проекти по програма "ЕРАЗЪМ+"в областта на структурираните курсове и наблюдение и прилагане на добри практики. 
  
   
10.12.2019г.Учители от СУ„ Йордан Йовков“ в Полша по програма “Еразъм +”
Статия във вестник Черноморски фар (електронно и печатно издание)
06.12.2019г. Александрина Недялкова  присъства на конференция в София „ 20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „ Changing lives, Opening minds”. Центърът е важен партньор за Европейската комисия в реализирането на най-успешната образователна програма – „Еразъм+“.
02.12.2019г. Учители от СУ„Йордан Йовков“ в Полша по програма “Еразъм +”.
Публикация в електронното издание GRAMOFONA.com
 
24.11.2019г. Виртуален албум за Мобилността
 
 
27.11.2019г. Учителите Александрина Недялкова, Калина Пенева, Стоянка Димитрова и Татяна Георгиева запознаха чрез презентация  колегите си с впечатленията си от мобилността в Полша. Направиха предложения за подобряване дейността в училище и внедряване на добри педагогически практики, които бяха приети на Педагогически съвет.
 
 
От 06.11.-10.11.2019г учителите Александрина Недялкова, Калина Пенева, Стоянка Димитрова и Татяна Георгиева посетиха училище „Елиза Оржескова“ в град Замошч в Полша по проект „По-високо качество на образованието чрез обмяна на опит“, спечелен през 2019 година по дейност КД 1 на   програма “Еразъм +“ 
 
 
12.06.2019г. Директорът на училището Анна Пенева подписа първия договор по проект "Еразъм+"
 
27.05.2019г. СУ "Йордан Йовков" Бургас е домакин на делегация от 3 учители от Средно училище "Елиза Оржескова" в гр. Замошч, от Полша, осъществяващи мобилност по Програма "Еразъм +" на Европейската комисия. По време на работни срещи бе споделен обмен на информация за двете училища-партньори, за организацията на образованието в Полша и България, за работата по програми и проекти и прилагането на иновативни методи на работа. Делегацията посети иновативни уроци, изнесени на английски език от учители от СУ "Йордан Йовков". Разнообразна е и културната им програма, включваща посещения на Несебър, Созопол, остров Света Анастасия.
 
  Последно променен на 19-10-2020