• КОНКУРС

    за интерактивна игра

    на тема "Живот и творчество на големия български писател Йордан Йовков"- патрон на нашето училище

    Играта може да е кръстословица, "Стани богат" и други интерактивни компютърни приложения. Могат да се създадат с платформата https://learningapps.org/ , Hot Potatoes, Scratch, лабиринт с PowerPoint и всякакви други приложения без ограничение.

    Линкове към задачите или файловете изпращайте до 5.01. 2020 г. на адрес [email protected]

Skip course categories
Skip новини

Новини

Picture of Таня Новакова
Дизайн на презентации за Не дизайнери
by Таня Новакова - Saturday, 8 November 2014, 11:20 PM
 
Picture of Таня Новакова
ВИДЕО курс по Power Point 2010
by Таня Новакова - Tuesday, 25 March 2014, 4:05 PM
 

ВИДЕО курс по Power Point 2010