ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП