В час по Краезнание учениците от 5 а клас, имаха урок на тема Моето любимо място в Бургас