Група „Светулки“ от ДГ „Веселушко“, осъществи своето интересно пътешествие в света на знанието.