ДЗИ

Учебна 2023/ 2024 година

Заповед на министъра за провеждане на ДЗИ