ДЗИ

Учебна 2021-2022 година

Заповед на министъра за провеждане на ДЗИ