Днес, съдия Радослава Маждракова от Бургаски окръжен съд и г-жа Соня Игнатова – PR на съда, посетиха учениците от специалности „Съдебна администрация“ и „Криминалистика и криминология“