Днес, учениците от IX и X клас представиха своите разработки по темите „Състав и строеж на атмосферата“ и „Замърсяване на атмосферния въздух и околната среда“