Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jovkov/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/third_party_compat/module.third_party_compat.php on line 148

Училищна документация

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на СУ „Йордан Йовков“

Правилник за дейността на училището

Програма за за усвояване на книжовния български език

Планпрограма за действие за 2021 година по БДП

Годишен план на училището

Училищна програма за превенция за ранно отпадане от училище

Тематичен план на педагогическия съвет

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Качествени показатели за оценяване на учениците от І клас