Завършва учебната година за учениците от седмите класове.