Заповед на кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов