Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България