ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА.