Защита на личните данни

Уважаеми ученици, родители, колеги и партньори,

Средно училище „Йордан Йовков“ Бургас е администратор на лични данни и набира, обработва и съхранява лични данни за ученици, педагогически специалисти, служители, работници и изпълнители по трудови и граждански договори в училището по време на обучението им и на дейността им по изпълнение на тези договори.

Вярваме, че правото на защита на личните данни е основна ценност в страните –членки на Европейския съюз и следва да бъде уважавано, както всяко друго основно право на личността. Винаги сме спазвали високи стандарти в защитата на личните данни, при тяхното набиране, обработка и съхранение.
От 25 май 2018 г. е в сила ново европейско законодателство за защита на личните данни, съгласно Регламент 2016/679 от 27.04.2016 г на Европейския парламент и Съвета на Европа.
Като администратор на лични данни, СУ „Йордан Йовков” Бургас обнови своята политика по защитата им. Тя включва Вътрешни правила за защита на личните данни и оторизиране на определени длъжностни лица за обработващи лични данни и за оператори с лични данни. Те включват основните принципи при съхраняване и използване на личните данни и мерките за защита, които прилагаме в нашето училище.
Вие, нашите ученици, родители, колеги и партньори, имате повече права, свързани с информацията и достъпа до личните Ви данни, с които ние разполагаме, с възможността да ги коригирате и допълните, с правото да поискате да бъдат заличени, когато основанието, на което ги съхраняваме, е Вашето съгласие и др.
В работата си с Вашите лични данни ще продължим да се придържаме към принципите за законосъобразно и добросъвестно обработване на данните за работата на училищната администрация.

Бихме искали да Ви информираме, че при въпроси или нужда от информация и съдействие във връзка с личните Ви данни, можете да се обръщате към Татяна Дараданова -ЗАС, 0879602518, обработваща личните данни на регистър „Персонал” и регистър „Ученици” в училището.

С уважение: Калина Пенева 
Директор на СУ „Йордан Йовков”
Бургас