За контакти

e-mail: info-200228@edu.mon.bg
Директор: Калина Пенева – тел.: 056 860 898
ЗАС: Татяна Дараданова – тел.: 056 88 74 41