За контакти

e-mail: [email protected]
Директор: Анна Пенева – тел. 056 860 898
Помощник-директор: Светлана Янова – тел. 056 860 899