За контакти

e-mail: [email protected]
Директор: Анна Пенева – тел.: 056 860 898
ЗАС: Татяна Дараданова – тел.: 056 88 74 41