Изпитите за самостоятелна форма на обучение се отменят временно