Кога се подават заявления за еднократната помощ за ученици