Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jovkov/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/third_party_compat/module.third_party_compat.php on line 148

НВО

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА МОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – IV, VII и X клас – 2020/2021 учебна година

НАРЕДБА № 10 ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Наредба №11 за оценяване и превръщане на оценките в точки

Допълнителна информация за кандидатстване след 7 клас
– връзка към МОН
– връзка към РУО Бургас

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища

Седми клас
Проверка на окончателните резултати