НВО

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА МОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – IV, VII и X клас – 2023/2024 учебна година

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА МОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА изпити за проверка на способностите за прием в неспециализираните училища – VIII и XI клас – 2023/2024 учебна година

НАРЕДБА № 10 ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Наредба №11 за оценяване и превръщане на оценките в точки

Допълнителна информация за кандидатстване след 7 клас
– връзка към МОН
– връзка към РУО Бургас

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища