Нов проект „Културните институции като образователна среда“