ОБОБЩЕН ОТЧЕТ на дейностите извършени с учениците по проект „ОТКРИЙ СВОЯ ПЪТ” м. май 2024г.