Осми клас

Утрешната реализация зависи от днешния избор.

 

 

 

Рекламен клип прием 8 клас 2023-2024 г. from Йовков on Vimeo.

СУ„Йордан Йовков“ – Бургас обявява прием през учебната 2023/2024 година на две паралелки в VIII клас  (виж брошура).
Паралелките са престижни и единствени за Бургаска област.

Профилирана паралелка
Профил „Обществени науки“
с изучаване на криминалистика и криминология

Паралелката е подкрепена от Областна дирекция на МВР-Бургас. 
Дава Ви възможност да придобиете:

 • профилирано образование с интензивно изучаване на английски език;
 • знания в областта на: криминалистиката и криминологията, съдебната експертиза, защита правата на човека, превенция на противообществени прояви.

 

Професионална паралелка
Специалност „Съдебна администрация“ – код 3460401
Професия „Съдебен служител“- код 346040

Специалността Ви дава възможност да придобиете:

 • трета степен на професионална квалификация, с интензивно изучаване на чужд език – 18 часа седмично със срок на обучение 5 години.
  Европейско приложение на дипломата – валидно на територията на целия Европейски съюз;
 • знания за основи на административно, гражданско, наказателно и европейско право и процес;
 • знания в областта на счетоводството, публичните финанси и статистиката;
 • стаж в съдебни институции – Окръжен и Районен съд, нотариус, Окръжна прокуратура, Агенция по вписванията. След завършване ще можете да работите в съдебната и държавна администрация.

Балообразуването и за двете паралелки се формира от:

 • НВО — точките от теста по БЕЛ х3
 • НВО — точките от теста по математика х1
 • Оценките по БЕЛ и История и цивилизации, приравнени в точки от Свидетелството за основно образование

 

Срокове за кандидатстване:

Етапи на класиране

Вид дейност Срок
дата

час

I

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г.

8:00 – 18:00

  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2023 г.

  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13 – 17 юли 2023 г.

8:00 – 18:00

II

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19 юли 2023 г.

  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

20 – 24 юли 2023 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2023 г.

III

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 – 27 юли 2023 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

  Записване на приетите ученици на трети етап от класиране.

01 – 02 август 2023 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 04 август 2023 г.

IV

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.

07 – 08 август 2023 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.

до 10 август 2023 г.

  Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.

11 – 14 август 2023 г.

8:00 – 17:00

  Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

до 16 август 2023 г.

  Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап.

Определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.

Държавен план-прием – Excel, PDF

Заповед на Министъра на МОН за промяна на държавния план-прием в VIII клас

Заповед на Директора на СУ „Йордан Йовков“ за разкриване на специалността „Съдебна администрация“