Осми клас

Заповед за промяна на държавния план-прием в VIII клас.

План-прием

Рекламен клип за прием в VIII в СУ „Йордан Йовков“ Бургас, в единствената в Бургаска област паралелка с новата специалност „Съдебна администрация“ – радио Power FM.

 

Рекламен клип прием 8 клас 2022-2023 г. from Йовков on Vimeo.

Държавен план-прием – Excel, PDF

Утрешната реализация зависи от днешния избор.

СУ„Йордан Йовков“ – Бургас разкрива през учебната 2022/2023 година паралелка в VIII клас (виж брошура):

Специалност 
„Съдебна администрация“ – код 3460401
Професия „Съдебен служител“- код 346040

Специалността Ви дава възможност да придобиете:

 • Трета степен на професионална квалификация, с интензивно изучаване на чужд език – 18 часа седмично със срок на обучение 5 години.
  Европейско приложение на дипломата – валидно на територията на целия Европейски съюз;
 • Знания за основи на правото, административно, гражданско, наказателно и европейско право и процес;
 • Знания в областта на счетоводството, публичните финанси и статистиката;
 • Стаж в съдебни институции – Окръжен и Районен съд, нотариус, Окръжна прокуратура, Агенция по вписванията.

Балообразуване

 • НВО — точките от теста по БЕЛ х3
 • НВО — точките от теста по математика х1
 • Свидетелство за основно образование — оценките по БЕЛ и История и цивилизации, приравнени в точки.
 • Максимален брой точки — 500

Защо да изберете тази специалност?
Защото:

 • Атрактивна и единствена в Бургаска област.
 • След завършване ще можете да работите в съдебната и държавна администрация.
 • Получавате Европейска диплома, която е призната в целия ЕС и можете да работите в държавите членки.
 • Имате възможността да продължите образованието си в областта на правото.

Срокове за кандидатстване:

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици 05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 –  22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 1 – 2  август 2022 г.

Заповед за разкриване на специалността