От до 12-ти до 17-ти януари включително учениците в област Бургас излизат в краткосрочна ваканция