Пети клас

За предстоящата учебна 2024/2025 година
СУ „Йордан Йовков“ – Бургас

Ви предлага две паралелки в V клас със засилено изучаване на:

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • МАТЕМАТИКА
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Извънкласни дейности – според интересите на учениците:

 • математически клуб
 • краезнание
 • изобразително изкуство
 • фанфарен оркестър
 • мажоретен състав
 • отбор по баскетбол
 • отбор по футбол
 • отбор по хандбал

Виж брошура

Уважаеми родители,
На 14 май 2024 г. от 17:30 часа Средно училище „Йордан Йовков“ обявява ден на отворените врати.
Желаещите родители и ученици ще имат възможност да се срещнат с учителите на бъдещите петокласници и да разгледат материалната база.