ПОКАНА до членовете на обществения съвет при СУ „Йордан Йовков“ 05.06.2024г.