Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние учениците от V, VI, VII и VIII клас