Преустановяване на присъствен учебен процес за периода 01.02.2024 г. – 06.02.2024 г. включително