Провеждане на Панорама на средното образование – 11.05. – 12.05.2022 г.