Първи клас

Да бъдеш ученик в СУ „Йордан Йовков“ е въпрос на престиж!

Електронна система за записване в първи клас

За учебната 2024/2025 година СУ „Йордан Йовков“
разкрива  3 паралелки за първи клас – виж брошурата

 

Правила за прием в първи клас

Заповед на Директора на СУ „Йордан Йовков“ за прием в първи клас


За всички първокласници СУ „Йордан Йовков“

предлага засилено изучаване на:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Английски език
 • Хореография

     по желание на родителите

 • Изобразително изкуство
 • Компютърни технологии

 

Учениците имат на разположение: виж брошурата

 • Квалифициран педагогически персонал
 • Безплатна занималня за самоподготовка
 • Целодневно медицинско обслужване
 • Безплатна закуска за учениците от I-IV клас
 • Богата материална база
 • Светли и уютни класни стаи
 • Компютърни кабинети
 • Библиотечен кът
 • Спортна зала
 • Ученически стол
 • Ресурсни кабинети