Първи клас

Да бъдеш ученик в СУ „Йордан Йовков“ е въпрос на престиж!

Електронна система за записване в първи клас

За учебната 2022/2023 година СУ „Йордан Йовков“ разкрива 3 паралелки за първи клас – виж брошурата

priem_nachalen_kurs2022 from Йовков on Vimeo.

 

 

Правила за прием в първи клас

Заповед на Директора на СУ „Йордан Йовков“ за прием в първи клас

Учениците ще изучават:

Предмети със засилено изучаване по ЗИП /задължителноизбираема подготовка/

 • Български език и литература
 • Математика
 • Компютърно моделиране
 • Английски език
 • Хореография

Учениците имат на разположение: виж брошурата

 • Квалифициран педагогически персонал
 • Безплатна занималня за самоподготовка
 • Целодневно медицинско обслужване
 • Безплатна закуска за учениците от I-IV клас
 • Богата материална база
 • Светли и уютни класни стаи
 • Компютърни кабинети
 • Спортна зала
 • Игротеки
 • Ученически стол