Служители от Младежки международен център към Община Бургас посетиха учениците от 9-ти клас, като ги запознаха с инициативите на центъра и направиха няколко ролеви игри за комуникация!