Стипендии за отличен успех на ученици от професионалната паралелка „Съдебен служител“