Стипендии

Правила за отпускане на стипендия – изтегли

1 ЗАЯВЛЕНИЕ Стипендия по успех – изтегли

2 ЗАЯВЛЕНИЕ Соц.стипендия – изтегли

3 ЗАЯВЛЕНИЕ Стипендия с ТЕЛК – изтегли

4 ЗАЯВЛЕНИЕ Стипендия – без 1 родител – изтегли

5 ЗАЯВЛЕНИЕ Стипендия – без 2 родители – изтегли

6 ЗАЯВЛЕНИЕ Еднократна-социал.стипендия – изтегли

7 ЗАЯВЛЕНИЕ Еднократна стипендия успехи – изтегли