СУ „Йордан Йовков“ обявява свободно място за осми клас, профил „Обществени науки“ за учебната 2023/2024 г.