Схема за разпределение на паралелките за 15.09.2022 г.