УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ПОЗДРАВЯВАМ ВИ С КЛАСИРАНЕТО В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!!