Указания как да се запишем за хранене в училищния стол