Учениците от начален етап на СУ „Йордан Йовков“ отново показаха високи резултати в СБНУ за ученици І – ІV клас.