Учениците от 2а клас представиха своите проекти – моето родословно дърво