Учениците от 7 клас – Иван Радев и Мартин Тодоров получиха покани от организаторите на Олимпиади „Кингс“