Учениците от 7 клас представиха своите разработки на тема “ Защитени територии в България“