Учениците от 9. клас, специалност „Съдебна администрация“, посетиха Районна прокуратура – Бургас !