Учениците от I до IV клас представиха своята изложба на рисунки „Правилата на пътя“