Учениците от IIа клас бяха запознати с кибербезопасността от г-жа Пламена Банова