Учениците от V – VIII клас продължават да учат в електронна среда